Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

R-complex, (Να γιατί μόνο οι χορτασμένοι και ικανοποιημένοι μπορούν να φιλοσοφήσουν...)

Ξέρετε τι είναι το R-complex;
R-complex = Reptil complex = Ερπετικό Σύμπλεγμα


Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χωρίζεται σε τρία τμήματα. Τα περιγραφικά ονόματα αυτών των τριών εγκεφά­λων, από τον εξελικτικά παλιότερο προς τον νεώτερο, είναι: «Εγκέφαλος των ερπετών», «Παλαιο-Εγκέφαλος των θηλαστικών» και «Νέο-Εγκέφαλος των θηλα­στικών». Στην ουσία σκεφτόμαστε με τρία μυαλά, ανεξάρτητα σε μεγάλο βαθμό το ένα από το άλλο.

Ο Ερπετικός εγκέφαλος υπάρχει και είναι σχεδόν όμοιος σε όλα τα είδη των ζώων, πουλιών και ερπετών που ζουν σήμερα στη γη. Οι λειτουργίες του είναι απλές και σχετίζονται αποκλειστικά με την επιβίωση: Η πείνα, το σεξ, ο φόβος, η αντίδραση «μάχης - αποφυγής», η υπεράσπιση του προσωπικού μας εδάφους, το να είσαι ασφαλής, ο έλεγχος της θερμοκρασίας.

Ο Παλαιο-Εγκέφαλος των θηλαστικών είναι υπεύθυνος για το συναίσθημα και ο Νέο-Εγκέφαλος των θηλαστικών είναι υπεύθυνος για τη λογική.

Τα σήματα (ερεθίσματα, πληροφορίες) από το περιβάλλον επεξεργάζονται ΚΑΙ από τα τρία τμήματα και οι απαντήσεις μεταφέρονται στα όργανα αντίδρασης (χέρια, πόδια, καρδιά κ.λ.π.). Όταν όλα είναι καλά τα τρία τμήματα συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και επιτυγχάνεται η ισορροπία. Όταν όμως οι απαντήσεις μεταξύ των τμημάτων είναι αλληλοσυγκρουόμενες τότε υπάρχει κίνδυνος το σύστημα να καταρρεύσει. Είναι οι γνωστέ καταστάσεις όπου λογική και συναίσθημα έρχονται σε σύγκρουση. Όταν αυτές οι περιπτώσεις είναι έντονες και η ένταση των αλληλοσυγκρουόμενων συμπερασμάτων είναι ακραία τότε συμβαίνει το εξής ενδιαφέρον: Ο ερπετικός εγκέφαλος, ο εγκέφαλος του ζώου δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να αποσυνδέει κάποιο από τα ανώτερα τμήματα προκειμένου να αποφύγει την ολοκληρωτική πτώση του συστήματος. Αποσυνδέει αυτό το τμήμα με τη μεγαλύτερη δυσαρμονία. Σε εξαιρετικά κρίσιμες καταστάσεις αποσυνδέει ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Ο άνθρωπος δηλαδή σταματά να δέχεται συμπεράσματα από τη λογική και το συναίσθημα. Το ζώο παίρνει το πάνω χέρι μέχρι να τερματιστεί η κρίση. Το «κλείσιμο» του άλλου -ή και των δύο άλλων εγγεφάλων- υπάρχει η πρόβλεψη να διαρκεί τον λιγότερο δυνατό χρόνο, είναι όμως δυνατόν και να επεκταθεί μέχρι να επι­λυθεί η κατάσταση ή να αντιμετωπιστεί το ερέθισμα που προκαλεί τη δυσαρμονία των απαντήσεων. Στο διάστημα αυτό επιτελού­νται μόνον οι βασικότερες λειτουργίες και το όλο σύστημα (ο άνθρωπος) λειτουργεί σε έναν στοιχειώδη μόνο βαθμό.

Με απλά λόγια, η λογική μπορεί να λει­τουργήσει μόνον εφόσον έχουν ικανο­ποιηθεί οι συναισθηματικές μας ανάγκες, και οι συναισθηματικές μας ανάγκες μπορούν να εμφανιστούν μόνον εφό­σον έχουν ικανοποιηθεί οι ανάγκες μας που σχετίζονται με την επιβίωση! Δηλαδή «μόνο αν είναι κάποιος χορτάτος μπορεί να φιλοσοφεί»

Ουσιαστικά όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με θέματα επιβίωσης, λογική και συναίσθημα πάνε περίπατο. Το ερπετό αναλαμβάνει τα ηνία και δίνει εντολές στα όργανα αντίδρασης να δράσουν.

Καταλαβαίνατε τώρα γιατί μερικά πράγματα είναι αναπόφευκτα; Καταλαβαίνετε γιατί όταν θα έρθουν να σου πάρουν το σπίτι θα αρπάξεις το ρόπαλο στο χέρι; Καταλαβαίνετε ότι όταν δεις το παιδί σου να πεινάει και αν αδυνατίζει θα αρπάξεις το λοστάρι; Καταλαβαίνετε ότι όταν δεις τον κλητήρα* να σου κουνάει στα μούτρα το χαρτί της κατάσχεσης θα αρπάξεις την καραμπίνα;

Η λογική εξαφανίζεται μπροστά στο συναίσθημα και το συναίσθημα μπροστά στην ανάγκη για επιβίωση. Όταν λοιπόν η εξαθλίωση φτάσει σε βαθμό τέτοιο που θα κινδυνεύσει η ασφάλειά σου, το μέλλον σου και η ζωή σου δε θα σκεφτείς ούτε τις ηθικές σου αξίες, ούτε τους καλούς σου τρόπους ούτε τον παραλογισμό των πράξεων που πρόκειται να κάνεις. Το ζώο θα αποσυνδέσει τα άλλα δύο τμήματα και τότε ο νόμος της ζούγκλας θα δώσει τη λύση.

Περισσότερα εδώ. Και εδώ 

*(Αναφέραμε το επάγγελμα του κλητήρα παραπάνω. Είναι ένα καλό παράδειγμα προκειμένου να ξεδιαλύνουμε το μύθο του “Η δουλειά δεν είναι ντροπή”. Πιστέψτε μας, μερικές δουλειές είναι ντροπή. Θα επανέλθουμε με άρθρο επί του θέματος.)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου